Praktische informatie

Ik sta graag voor je klaar

Beroepsgeheim

Ik hanteer een strikt beroepsgeheim. Informatie wordt alleen gedeeld met anderen (bijvoorbeeld huisartsen) met jouw uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. Ook indien het begeleidingstraject wordt bekostigd door een derde partij, zoals bijvoorbeeld werkgever of UWV.

Tarieven en mogelijke vergoeding door zorgverzekering:

Sessie hypnotherapie, 60 à 90 minuten €94.50

De sessies hypnotherapie zijn vrijgesteld van BTW. Maandelijks wordt een factuur verzonden per mail, die je zo mogelijk in kunt dienen bij je zorgverzekering. Hypnotherapie wordt in veel gevallen door zorgverzekeringen vergoed. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zich hierover te informeren. Indien je aanvullend verzekerd bent, krijg je meestal een gedeeltelijke vergoeding, maar ook als je niet aanvullend verzekerd bent zijn er mogelijkheden om een deel vergoed te krijgen.
Hoe weet je of je een vergoeding krijgt en hoeveel?
Informeer direct bij je zorgverzekering, of ga naar

www.zorgwijzer.nl/hypnotherapie
bron: Zorgwijzer.nl

Algemene voorwaarden en erkenning:

Edith Eeltink-Wilhelm, hypnotherapeut en psychosociaal therapeut, is lid van de beroepsvereniging NBVH, geregistreerd bij de koepelorganisaie RBCZ en aangesloten bij de SCAG, de geschillencommissie van de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Daarmee voldoet de praktijk aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

 

NBVH lidnummer 19017

RBCZ lidnummer 190643R

AGB Zorgverlenerscode: 90107608

AGB praktijkcode: 90066735

KvK nummer: 61938777

 

Daarnaast ben ik ook lid van de NVNLP, Nederlandse Vereniging van NLP en de LBBO, de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs.