Mijn werkwijze

Onderling vertrouwen en afstemming

Het allerbelangrijkst om mee te werken zijn onderling vertrouwen en afstemming. Dat zijn de uitgangspunten om samen te onderzoeken wáár het werk op gedaan moet worden. Er zijn vaak onderliggende, onbewuste, processen die zorgen dat iemand bepaalde reacties heeft. Er kan bijvoorbeeld boosheid geuit worden, die zo heftig of constant is, dat het je leven gaat beheersen. Je hebt al van alles geprobeerd om er vanaf te komen, niet zelden doordat iedereen je wel goedbedoeld advies weet te geven. Soms helpt iets, maar meestal niet blijvend. Je bent namelijk iets aan het veranderen in het bewustzijn; meestal in gedrag. Nu heeft gedrag wel degelijk ook invloed op je innerlijk, maar als de trigger voor het gedrag niet weggenomen wordt, haakt een nieuwe situatie er altijd snel op in en voel je de boosheid weer opkomen. Uiteindelijk loop je vast; je veerkracht lijkt uitgeput.

Dan kom je bij mij terecht. In het intakegesprek zoom ik in op jou. Nieuwsgierig en oordeelloos ga ik het gesprek aan met je om meer inzicht te krijgen in wat de werkelijke hulpvraag is. Kennis hebben van NLP (ik ga er inmiddels vanuit dat NLP een ‘way of life’ is, niet iets wat je meer aan- of uit zet) betekent dat ik bepaalde taalpatronen herken en daar ook op in ga. De hulpvraag waarmee je binnenkomt kan zijn: ‘Ik wil van mijn boosheid af’. In ons eerste gesprek ga ik, zoals ik dat noem, zitten ‘schoffelen’. Hoe meer informatie gedeeld wordt, hoe meer zich een behandelplan kan ontvouwen. En tegelijkertijd wordt vertrouwen opgebouwd, want het is erg belangrijk dat je ook duidelijk weet wat je kunt en mag verwachten natuurlijk. Pas dan kun je je veilig genoeg voelen om verder te werken.

Het intakegesprek duurt ongeveer anderhalf uur, dus het verhaal dat belangrijk is kan rustig verteld worden. Ook medische achtergronden, familieachtergronden, werksituatie, slaap-en eetgewoonten, alles wordt even besproken. Even, want tijdens het intakegesprek vindt meestal nog geen interventie plaats. Ik gebruik geen woorden als ‘nooit’, of ‘altijd’, want omdat het echt moet gaan om jou, als cliënt, zijn er geen standaard manieren van aanpak. Wat er wel altijd moet zijn is afstemming: we moeten elkaar verstaan. Niet alleen verbaal, dus de taal die we spreken en de woorden die we kiezen, maar ook non-verbaal. Wat is je gevoel: is er voldoende duidelijkheid en vertrouwen om samen een behandelplan te maken.

Bij elke volgende afspraak hebben we weer een voorgesprek: wat is belangrijk om deze sessie te doen. Het behandelplan is namelijk niet in beton gegoten. Soms komt er iets naar voren, dat direct aandacht vraagt. Denk dan ook aan onverwachte zaken die binnen het gezin/familie kunnen gebeuren en die op dat moment het belangrijkst zijn voor jou. We bespreken altijd waar we aan gaan werken, op welke manier en op welk moment. Aan het eind van een sessie hebben we altijd een nagesprek. En als je naar huis gaat is er altijd de vraag: ga je goed naar huis? Op deze manier is er altijd ruimte ingebouwd om gevoelens of gedachten nog even te na te lopen. Wanneer we de volgende afspraak plannen hangt ook af van wat er tijdens een sessie is gedaan. Is het een interventie met delenwerk, of reïncarnatietherapie, dan is het vaak zinvol om niet te snel weer te komen. Wat we tijdens een sessie doen heeft een uitwerking op jouw innerlijke proces. Dat mag de ruimte en tijd hebben om te doen wat nodig is, bijvoorbeeld: verwerken, accepteren, ontwarren….

We plannen nooit meer sessies dan nodig zijn. Er is geen vastgesteld aantal, maar als het goed is om te stoppen, wordt dat eigenlijk altijd aangevoeld. En benoemd, want duidelijkheid voor alles. En het is altijd mogelijk om een volgende afspraak over een paar maanden te plannen.